Atamızdan Süper Cevap

tarafından yazılmıştır.
91
Atamızdan Süper Cevap

Atatürk

Atatürk


Mustafa Kemal Atatürk`ün Süper Cevabı Tokat Gibi
Cumhuriyet ilânından sonra İstanbul’da bir resepsiyon verilir. Tüm dünya ülkelerinin elçileri ve ateşeleri resepsiyon`a davet edilir.

Davet güzel bir şekilde devam etmektedir, Fakat İngiliz ateşesi olan binbaşı`nın bakışları Mustafa Kemal’in gözünden hiç kaçmamıştır. Davet boyunca kendisine dik dik bakmıştır ve bakmaya devam etmekmiştir.
Ne olduğunu öğrenmek için yaverini gönderir.

Yaver Mustafa Kemal’e şöyle der:
“Paşam, kendisine neden ters bir tavır takındığını sordum, o da bana Mustafa Kemal’in Çanakkale’de babasını öldürdüğünü söyledi.”

Bunun üzerine Mustafa Kemal şöyle der:
“Git sor bakalım, babasının Çanakkale’de ne işi varmış?” der.