Bugün Hoşuma Giden Güzel Sözler Hareketli Aşk Sözleri

tarafından yazılmıştır.
99
Bugün Hoşuma Giden Güzel Sözler Hareketli Aşk Sözleri
 • ßir dü$’tüm ..kırıLdım ! b0$verséne //  Kimin umrundayım ? .?.. ¬
hareketli güzel sözler
 • Ke$ke hiç büyümeseydik , dizLerimiz kanasaydı , kaLpLerimizin yerine… x(((
hareketli güzel sözler
 • Açtıqınız bo$Luqu sakLamak için kendimdén, daha ßüyüqünü yaratıyorum içimdé..
  Ne aLaycı biriyim asLında néde acımasız..
  Sadéce anLıyorum ç0qu $éyi ,
  Hatta sizin anLamadıkLarınızı biLé..!!

 • ßénimKi mi cökü$ y0ksa séninKi mii..
  ßénimKi mii biti$ y0ksa séninKi mi ?
  ßénim hayatım mı yalan y0ksa sénin dünyan mı yalan ? ? …

 • |~  düştüqüm yérdén kaLkamıyorum ..
  qittikçé batıyorum..
  Canım acıyor..
  AyakLarım doLanıyor..    //  Yüréqim susuyor..  ~ |

 • neyin biLdin ki deqerini benimKini biLeceksin ….
  bunuda tabi mahvedeceksin !

qün qeLir seversin eLbett..
zaten avuttu bu qönLüm beni boşyere
sende qit şimdi ! ardına biLe bakmadan..
eqer dönersen biLki ben orda oLmam .
çünKü.. yoruLdum artıK ..çooK yorruLdum artık !.