Dostluğun 8 Farklı Türü

tarafından yazılmıştır.
88
Dostluğun 8 Farklı Türü

Dostluk

Dostluk

Yüzyüze dostluklar vardır;
Güneşle ayçiçeğinin dostluğu böyle bir dostluktur mesela. Ayçiçeği sabahtan akşama kadar hiç ayıramaz yüzünü güneşten…

Uzak dostluklar vardır;
Denizlerin ortasındaki bir adayla, dağların arasındaki bir göl, birbirlerinin uzak dostlarıdır. Dostluklarını gündüz kuşlarla, gece yıldızlarla iletirler birbirlerine…

Sessiz dostluklar vardır;
Dilsiz bir adamla, duymayan bir başka adamın elleri arasında sessizbir dostluk oluşur. Her şeyden konuşur sessizce bu eller…

Zorunlu dostluklar vardır;
Pazarla pazartesinin dostluğu gibi. Pazar ağır bir gündür, Pazartesi hızlı bir gün… Ayak uyduramazlar birbirlerine. Ama dost olmak,yanyana durmak zorundadırlar…

Uzun dostluklar vardır;
İkindi güneşinin altında uzayan gölgeler birbirlerine kavuşurlar veuzun boylu bir dostluk oluşur aralarında…

Günün birinde ölen dostluklar vardır;
Bir bahçe içindeki ahşap ev ile yanıbaşında duran ceviz ağacınındostluğu gibi…

Birgün kocaman elli adamlar ve kocaman gövdeli makinalar o bahçeye girip de, bir süre sonra evin ve ceviz ağacının yerinde asık suratlı binalar yükseldiği zaman ölen dostluklar…

Vakitsiz dostluklar vardır;
Bir peçete, bir kağıt mendil vakitsizce dostu oluverir gözlerimizin…Ya da ayrılırken verilen bir dal karanfil ellerimize o anda gelen dostluktur…

Bakımsız dostluklar vardır bir de…Zaten var, zaten dostuz deyip yıllarca bir telefonun, bir kaç cümlelikmektubun bile çok görüldüğü dostluklar…