Kullanım Koşulları

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Sürüm 1.0

www.uguragdas.com.tr adresinde yer alan Uğur AĞDAŞ web sitesi, telif hakları Uğur AĞDAŞ`a ait bir eserdir. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Bu tür tüm ek şartlar, yönergeler ve kurallar, bu Koşullara atıfta bulunularak dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları tanımlamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPARAK, BU ŞARTLARA UYMUSUNUZ ve bu Şartları kabul etme yetki ve kapasitenize sahip olduğunuzu beyan etmektesiniz. SİTEYE ERİŞMEK İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU KOŞULLARIN TÜM HÜKÜMLERİNE KATILIYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ YAPMAYIN VE/VEYA KULLANMAYIN.

Bu şartlar, anlaşmazlıkları çözmek için tahkim Bölüm 10.2’nin bireysel olarak kullanılmasını gerektirir ve ayrıca bir anlaşmazlık durumunda size sunulan çözümleri sınırlandırır.

Siteye Erişim

Bu Koşullara tabidir. Şirket, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verir.

Belirli Kısıtlamalar.Bu Koşullarda size onaylanan haklar aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) Siteyi satmayacak, kiralamayacak, kiralamayacak, devretmeyecek, devretmeyecek, dağıtmayacak, barındırmayacak veya başka bir şekilde Siteyi ticari olarak istismar etmeyeceksiniz; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştirmeyecek, türev çalışmalar yapmayacak, parçalarına ayırmayacak, tersine derlemeyecek veya tersine mühendislik yapamayacaksınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmediği sürece, Sitenin hiçbir bölümü, aksi belirtilmedikçe, herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, postalanamaz veya iletilemez, gelecekteki herhangi bir yayın, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine yapılan diğer ilaveler bu Koşullara tabi olacaktır. Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, bunların tüm kopyalarında saklanmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmadan Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Sitenin veya herhangi bir bölümünün herhangi bir değişikliği, kesintiye uğraması veya feshedilmesinden dolayı Şirketin size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu tutulamayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. Şirketin Site ile bağlantılı olarak size herhangi bir destek sağlama yükümlülüğünün olmayacağını kabul etmektesiniz.

Sağlayabileceğiniz Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil tüm fikri mülkiyet haklarının Şirket veya Şirket tedarikçilerine ait olduğunun farkındasınız. Bu Şartların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1’de belirtilen sınırlı erişim hakları dışında, size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya bunlarla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat sağlamadığını unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Kullanıcı İçeriği

Kullanıcı İçeriği. “Kullanıcı İçeriği”, bir kullanıcının Siteye gönderdiği her türlü bilgi ve içerik anlamına gelir. Kullanıcı İçeriğinizden münhasıran siz sorumlusunuz. Kullanıcı İçeriğinizin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. Kullanıcı İçeriğinizin Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı ihlal etmediğini işbu belgeyle onaylarsınız. Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde Şirket tarafından sağlandığını, desteklendiğini veya onaylandığını başkalarına beyan veya ima edemezsiniz. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlu olduğunuz için, kendinizi sorumluluğa maruz bırakabilirsiniz. Şirket, yayınladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yedeklemekle yükümlü değildir; ayrıca, Kullanıcı İçeriğiniz size önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda silinebilir. İsterseniz Kullanıcı İçeriğinizin kendi yedek kopyalarını oluşturmaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

İşbu belgeyle Şirkete, Kullanıcı İçeriğinizi çoğaltmak, dağıtmak, kamuya açık olarak görüntülemek ve gerçekleştirmek, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalara dahil etmek ve başka bir şekilde kullanmak ve kullanmak için dünya çapında geri alınamaz, münhasır olmayan, telif ücreti olmayan ve tamamen ödenmiş bir lisans veriyorsunuz. Yalnızca Kullanıcı İçeriğinizi Siteye dahil etmek amacıyla yukarıda belirtilen hakların alt lisanslarını vermek. İşbu belgeyle, Kullanıcı İçeriğinizle ilgili herhangi bir manevi hak veya atıf iddiasından ve iddiasından geri dönülemez bir şekilde feragat edersiniz.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası. Aşağıdaki şartlar “Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızı” oluşturur: Siteyi herhangi bir Kullanıcı İçeriğini toplamak, yüklemek, iletmek, görüntülemek veya dağıtmak için kullanmamayı kabul etmektesiniz (i) herhangi bir üçüncü taraf hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkını ihlal eden; (ii) yasa dışı, taciz edici, taciz edici, haksız, tehdit edici, zararlı, başkasının mahremiyetini ihlal eden, kaba, karalayıcı, yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı, ticari iftira niteliğinde, pornografik, müstehcen, açıkça saldırgan, ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti veya fizikselliği teşvik eden herhangi bir grup veya bireye karşı herhangi bir zarar; (iii) reşit olmayanlar için herhangi bir şekilde zararlı olan; veya (iv) herhangi bir üçüncü şahıs tarafından dayatılan herhangi bir yasa, düzenleme veya yükümlülük veya kısıtlamayı ihlal eden.

Ayrıca, (i) bir bilgisayar sistemine veya verisine zarar vermeyi veya değiştirmeyi amaçlayan herhangi bir yazılımı Siteye veya Site aracılığıyla yüklememeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı; (ii) Site aracılığıyla istenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, önemsiz postalar, istenmeyen postalar, zincir mektuplar, piramit şemaları veya başka herhangi bir biçimde yinelenen veya istenmeyen mesajlar göndermek; (iii) Siteyi, diğer kullanıcılarla ilgili bilgileri veya verileri onların izni olmadan toplamak, toplamak, toplamak veya bir araya getirmek için kullanmak; (iv) Siteye bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bozmak veya bunlar üzerinde gereksiz bir yük oluşturmak veya bu ağların düzenlemelerini, politikalarını veya prosedürlerini ihlal etmek; (v) Şifre madenciliği veya başka yollarla Siteye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak; (vi) başka herhangi bir kullanıcının Siteyi kullanmasını ve siteden faydalanmasını taciz etmek veya buna müdahale etmek;

Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını veya bu Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz veya bizim veya başka herhangi bir kişi için başka bir şekilde sorumluluk oluşturmanız durumunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini inceleme ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak size karşı soruşturma ve/veya uygun eylemi gerçekleştirme hakkını saklı tutarız. Bu tür bir eylem, Kullanıcı İçeriğinizi kaldırmayı veya değiştirmeyi, Bölüm 8 uyarınca Hesabınızı sonlandırmayı ve/veya sizi kolluk kuvvetlerine bildirmeyi içerebilir.

Şirkete Siteyle ilgili herhangi bir geri bildirim veya öneri sağlarsanız, bu tür Geri Bildirimdeki tüm hakları Şirkete devreder ve Şirketin bu Geri Bildirimi ve ilgili bilgileri uygun gördüğü herhangi bir şekilde kullanma ve bunlardan tam olarak yararlanma hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. Şirket, Şirkete sağladığınız herhangi bir Geri Bildirimi gizli olmayan ve tescilli olmayan olarak ele alacaktır.

(a) Siteyi kullanımınız, (b) bu ​​Koşulları ihlal etmeniz, (c) geçerli yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmeniz veya (d) Kullanıcı İçeriğiniz. Şirket, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar ve bu iddialara karşı savunmamızla işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Şirketin önceden yazılı izni olmadan hiçbir konuyu çözmemeyi kabul edersiniz. Şirket, haberdar olduktan sonra bu tür herhangi bir iddia, eylem veya işlem hakkında sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösterecektir.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları. Site, üçüncü şahıs web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü şahıslar için reklamlar gösterebilir. Bu Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları, Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamlarından sorumlu değildir. Şirket, bu Üçüncü Şahıs Bağlantılarına ve Reklamlarına yalnızca size kolaylık olması amacıyla erişim sağlar ve Üçüncü Şahıs Bağlantıları ve Reklamları ile ilgili olarak inceleme yapmaz, onaylamaz, izlemez, desteklemez, garanti etmez veya herhangi bir beyanda bulunmaz. Tüm Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Reklamları kendi sorumluluğunuzdadır ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkat ve takdir göstermelisiniz. Üçüncü Şahıs Bağlantılarından ve Reklamlarından herhangi birine tıkladığınızda, üçüncü şahısların gizlilik ve veri toplama uygulamaları da dahil olmak üzere, geçerli üçüncü şahıs şart ve politikaları geçerlidir.

Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin herhangi birinden ve tamamından tek başına sorumludur. Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz. Şirketin bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, dahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

İşbu vesile ile Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, acentelerimizi, haleflerimizi ve görevlendirdiklerimizi, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki her türlü ihtilaf, iddia, ihtilaf, talep, hak, yükümlülük, sorumluluktan muaf tutar ve feragat eder ve feragat edersiniz. Siteden doğrudan veya dolaylı olarak doğan veya ortaya çıkan veya doğrudan veya dolaylı olarak Site ile ilgili olan her tür ve nitelikteki dava ve dava nedeni. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanunu bölüm 1542’den feragat edersiniz: “genel bir tahliye, alacaklının mahkemede kendi lehine varlığından haberdar olmadığı veya şüphelendiği iddiaları kapsamaz. Eğer kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla arasındaki anlaşmayı önemli ölçüde etkilemiş olması gereken, ibranın gerçekleştirilme süresi.”

Çerezler ve Web İşaretçileri. Diğer tüm web siteleri gibi Uğur AĞDAŞ da ‘çerezler’ kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ​​ve ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği web sitesindeki sayfaları içeren bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfası içeriğimizi ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilere göre özelleştirerek kullanıcıların deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Google DoubleClick DART Çerez. Google, sitemizde üçüncü taraf satıcılardan biridir. Ayrıca, www.website.com ve internetteki diğer siteleri ziyaretlerine dayalı olarak sitemizin ziyaretçilerine reklam sunmak için DART çerezleri olarak bilinen çerezleri kullanır. Ancak ziyaretçiler, https://policies.google.com/technologies/ads adresindeki Google reklam ve içerik ağı Gizlilik Politikasını ziyaret ederek DART çerezlerinin kullanımını reddetmeyi seçebilirler.

Sorumluluk reddi

Site, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu kadar” esasına göre sağlanmaktadır ve şirket ve tedarikçilerimiz, tüm garantiler veya satılabilirlik koşulları dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal her türlü garanti ve koşulu açıkça reddeder. , belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz eğlence, doğruluk veya ihlal etmeme. Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak sunulacağını veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. , veya güvenli. Yürürlükteki yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, bu tür tüm garantilerin süresi ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bazı yargı bölgeleri, zımni bir garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kanunların izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar kaybı, veri kaybı, ikame ürünlerin satın alma maliyetleri veya herhangi bir dolaylı, sonuçsal, örnek teşkil eden, arızi, Bu koşullardan veya siteyi kullanmanızdan veya siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili özel veya cezai zararlar, şirkete bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile. Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Bazı yargı bölgeleri, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih.Bu Bölüme tabi olarak, Siteyi kullandığınız süre boyunca bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Koşulları ihlal edecek şekilde Sitenin herhangi bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle Siteyi kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir veya feshedebiliriz. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın sona ermesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini gerektirebileceğini anlıyorsunuz. Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinden dolayı size karşı herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarının da aynısını yapmasını ister. Sitemizle bağlantılı olarak, telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshedilmesini ve ihlalde bulunan her türlü materyalin kaldırılmasını sağlayan telif hakkı yasasına uygun bir politika benimsedik ve uyguladık. Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanarak bir eserdeki telif haklarını hukuka aykırı olarak ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlalde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (bkz. 17 USC § 512(c))’ye kadar, belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış eser(ler)in kimliği;
  • Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin kimliği;
  • bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve
  • Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair yalan yere yemin etme cezasına tabi olduğuna dair bir beyan.

Lütfen, 17 USC § 512(f) uyarınca, yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış beyan edilmesinin, şikayet eden tarafı, yazılı bildirim ve iddialarla bağlantılı olarak maruz kaldığımız her türlü zarar, masraf ve avukatlık ücretlerinden sorumlu tutacağını lütfen unutmayın. Telif hakkı ihlali.

Genel

Bu Koşullar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize sağladığınız son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya değişiklikleri görünür bir şekilde web sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Alan. Bize en güncel e-posta adresinizi sağlamaktan siz sorumlusunuz. Bize verdiğiniz son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, bu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz, yine de, bildirimde açıklanan değişikliklerin etkin bildirimi olacaktır. Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi izleyen en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişikliklere ilişkin bildirim göndermemizi izleyen otuz (30) takvim günü içinde geçerli olacaktır. Bu değişiklikler Sitemizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır. Bu tür değişikliklerin bildirimini takiben Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu tür değişikliklerin hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Şirketle olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler. ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI için prosedürler içerir.

Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Koşullar veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili gayrı resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, bu Tahkim Sözleşmesinin şartları uyarınca bireysel olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yapılacaktır. Bu Tahkim Sözleşmesi, siz ve Şirket ile tüm bağlı kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, acenteler, çalışanlar, ilgili öncüller, halefler ve atananlar ile Koşullar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya lehtarları için geçerlidir.

Bildirim Gerekliliği ve Gayri Resmi Uyuşmazlık Çözümü. Taraflardan herhangi biri tahkim talebinde bulunmadan önce, taraf diğer tarafa iddianın veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çözümü açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. Şirkete bir Bildirim istanbul/türkiye’ye gönderilmelidir. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket, hak talebini veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz. Siz ve Şirket, Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde hak talebini veya anlaşmazlığı çözmezseniz, taraflardan herhangi biri tahkim işlemine başlayabilir. Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan herhangi bir uzlaşma teklifinin miktarı, hakem taraflardan birinin hak sahibi olduğu kararın miktarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

Görünüşe Dayalı Olmayan Tahkim için Ek Kurallar. Görünüşe dayalı olmayan tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı başvurulara dayalı olarak yürütülecektir; özel yöntem, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir. Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların herhangi bir kişisel görünümünü içermeyecektir.

Zaman sınırları. Siz veya Şirket tahkim yoluna giderse, tahkim davası, ilgili talep için AAA Kuralları uyarınca sınırlamalar tüzüğü içinde ve herhangi bir son tarih içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakem Yetkisi.Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve uyuşmazlık başka bir konu ile konsolide edilmeyecek veya başka hiçbir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir. Hakem, herhangi bir talebin tamamı veya bir kısmı için geçerli olan önergeleri kabul etme yetkisine sahip olacaktır. Hakem, parasal tazminata hükmetme ve geçerli yasa, AAA Kuralları ve Şartlar kapsamında bir bireye sunulan parasal olmayan herhangi bir çözüm veya telafi sağlama yetkisine sahip olacaktır. Hakem, yazılı bir hüküm ve kararın dayandırıldığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan bir karar beyanı yayınlayacaktır. Hakem, bir mahkemedeki bir yargıcın sahip olacağı bireysel bazda tazminat kararı verme yetkisine sahiptir. Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Denemesinden Feragat. TARAFLAR BURADA MAHKEMEYE GİDECEK VE BİR HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMA HAKLARINDAN FERAGAT EDERler, bunun yerine tüm iddiaların ve anlaşmazlıkların bu Tahkim Anlaşması uyarınca tahkim yoluyla çözülmesini seçerler. Tahkim prosedürleri genellikle bir mahkemede uygulanan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı bir incelemeye tabidir. Herhangi bir eyalet veya federal mahkemede, bir tahkim kararının iptali veya icrası veya başka bir davada Şirket ile aranızda herhangi bir dava çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET, anlaşmazlığın çözülmesini seçmek yerine, JÜRİ DAVASI İLE İLGİLİ TÜM HAKLARDAN FERAGAT EDERSİNİZ bir yargıç tarafından.

Grup veya Birleştirilmiş Eylemlerden Feragat. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve anlaşmazlıklar, sınıf bazında değil, bireysel olarak tahkime veya davaya tabi tutulmalıdır ve birden fazla müşteri veya kullanıcının iddiaları, başka bir müşterinin talepleri ile müşterek veya konsolide edilemez veya tahkim edilemez veya dava edilemez. veya kullanıcı.

Gizlilik. Tahkim yargılamasının tüm yönleri kesinlikle gizli olacaktır. Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder. Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmenin uygulanması, bir tahkim kararının uygulanması veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun tedbir talep edilmesi için gerekli herhangi bir bilgiyi mahkemeye sunmasını engellemez.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir kısmı veya bölümlerinin kanunlar uyarınca yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu belirli kısım veya parçalar hiçbir şekilde geçerli olmayacak ve feshedilecek ve Anlaşmanın geri kalanı geçerli olacaktır. tam güç ve etkiyle devam edin.

Vazgeçme Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhinde iddiada bulunulan tarafça feragat edilebilir. Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer bölümlerinden feragat etmeyecek veya etkilemeyecektir.

Anlaşmanın Hayatta Kalması. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile olan ilişkinizin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

Küçük Alacaklar Mahkemesi. Bununla birlikte, yukarıda belirtilenler, siz veya Şirket, asliye mahkemesinde bireysel bir dava açabilir.

Acil Adil Yardım. Her halükarda, yukarıda belirtilenler, taraflardan herhangi biri, statükoyu tahkim bekleyene kadar sürdürmek için bir eyalet veya federal mahkemeden önce acil olarak adil bir yardım talep edebilir. Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Tahkime Konu Olmayan Talepler. Yukarıdakilere bakılmaksızın, iftira, Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasasının ihlali ve diğer tarafın patent, telif hakkı, ticari marka veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması bu Tahkim Sözleşmesine tabi olmayacaktır.

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği herhangi bir durumda, taraflar bu tür amaçlar için Türkiye’de ki bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.

Site, Türkiye Cumhuriyeti kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat yönetmeliklerine tabi olabilir. Şirketten edinilen herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti teknik verisini veya bu tür verileri kullanan herhangi bir ürünü, Türkiye Cumhuriyeti yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul etmektesiniz.

Elektronik İletişim. İster Siteyi kullanın, ister bize e-posta gönderin, ister Şirket Sitede bildirimler yayınlayın veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurun, siz ve Şirket arasındaki iletişim elektronik araçları kullanır. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul etmektesiniz; ve (b) Şirketin size elektronik olarak sağladığı tüm hüküm ve koşulların, anlaşmaların, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı kopya halinde olması durumunda yerine getireceği yasal yükümlülükleri yerine getirdiğini kabul edersiniz.

Tüm Koşullar.Bu Koşullar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal veya sözleşmeye dayalı etkisi yoktur. “Dahil” kelimesi “sınırlama olmaksızın dahil etmek” anlamına gelir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümleri bozulmayacak ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş sayılacaktır. Şirketle olan ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin acentesi veya ortağı değildir. Bu Koşullar ve buradaki hak ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın sizin tarafınızdan devredilemez, taşerona verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir devir, alt sözleşme, devir veya devir teşebbüsü geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Şirket, bu Koşulları serbestçe devredebilir. Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif hakkı ©. Tüm hakları Saklıdır. Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu İşaretleri, önceden yazılı onayımız veya İşaretlere sahip olabilecek üçüncü şahısların izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

İletişim bilgileri

Adres: istanbul/türkiye

E-posta: info@uguragdas.com.tr