Darülhikme Nedir? Hangi Halife Zamanında Kurulmuştur?

darulhikme nedir hangi halife zamaninda kurulmustur

Darülhikme, 1004 yılında Halife Hakim tarafından kurulmuştur. Fatımilerin Abbasilere karşı propaganda amacı ile kurdukları kütüphane ve kültür merkezidir.

Darülhikme Nedir?

Darülhikme bir kültür merkezidir. Ayrıca kütüphane olarak da kullanılmıştır ve bir rivayete göre içindeki kitap sayısı 1.600,000 kitaba ulaşmıştır. Bazı kaynaklarda darülhikme ismi darülilim olarak da yazılır. Propaganda amacı ile kurulmuştur ve Kahire’de yer alır. Fatımiler devletinin Abbasilere karşı propaganda amacı ile kurdukları bir merkezdir.

Hangi Halife Zamanında Kurulmuştur?

Darülhikme, diğer adı ile darülilim Halife Hakim tarafından 1004 senesinde kurulmuştur. Abbasilerin Beytülhikmesi ile rekabet etmek için kurulmuş olan darülhikme hem kütüphane hem de kültür merkezi olarak kullanılmıştır. Bazı kaynaklarda adı darülilim olarak da geçtiğinden bu isim ile bilinmesi de mümkündür. Darülhikme, bazı kaynaklarda yazan bir rivayete göre kitap sayısının 1.600,000 kitaba ulaştırmıştır.

Paylaş:

Yorum yapın