Enerji Kimlik Belgesi EKB Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Alınır?

Her geçen gün yeni yeni şeyler çıkıyor. Bazısı hayatımıza yeni girerken bazısı da eski olmasına rağmen son tarih yaklaştığından bir mecburiyet olarak karşımızda beliriyor. Son birkaç seneden örnek verirsek; Gss, Myb, Src, Çipli kimlik ve Ekb bunlardan bazıları.. Farklı kategorilere hitap ediyorlar ama sonuçta genelimiz için yeni şeyler olduklarından birçoğumuz bunların ne olduğunu bilmiyoruz.  

Gss: Bildiğiniz üzere zorunlu genel sağlık sisteminin kısaltması. Çalışmayanları, cebinde iki kuruş parası olmayanları, hastaneye gitmeyenleri gitmedikleri şey için, almadıkları hizmet için her ay 53 tl’den borçlandırıyorlar. Ayrıca bunun için gelir testi yaptırmak gerekiyordu, test yaptırmayanlara 200 küsür tl gibi bir borç yansıtılıyordu. Şuan sanırım test gerekliliği kalktı. Herkesin borcu aylık 53 tl.

Myb: Mesleki yeterlilik belgesi. Bir meslekte çalışanların o meslekte yeterli olup olmadıklarını gösteren belge. Eğitim alınıyor, sınava giriliyor ve sanırım belli süre sonra tekrar belge yenileniyor vs.

Src: Nakliye ve ulaştırma işinde işinde çalışanlar için mecburi bir belge. 4 farklı versiyonu var ve eğitim alıp, sınava girip belgelere sahip oluyorsunuz. Belgeniz yoksa taşıma, ulaştırma işi yapamıyorsunuz.

Çipli Kimlik: Bildiğiniz üzere eski mavi ve pembe kimlikler gidiyor yerine ehliyet boyutundaki çipli kimlikler geliyor. Eski kimliklerin değişmesi gerçekten önemli bir adımdı fakat kimliklerin 2.5-3 ayda basılıp gönderilmesi bu arada geçici kimlik belgesinin sadece 15 gün geçerli olması, biyometrik fotoğraf ve parmak izi vs. gibi şeylerle uğraşmak, randevu al sıra bekle vs. gerçekten can sıkıcı olabiliyor.

Ekb: Enerji kimlik belgesi. Bu belge olmayan evlerin alım satımı yapılamayacak. Aslında yasa olarak 2007 yılında hazırlanmış ve 10 yıl süre tanınmış. 2011 yılından sonraki yapılar ruhsat alırken bu belgeyi alıyor, daha önceki eski yapılar yetkili kurumlara başvurup bu belgeyi alıyorlar.

Bu yazımın konusu da EKB.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mudur? 

18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanununa istinaden enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükümlülüğünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir.

Ancak yönetmeliğin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Yoksa iskan ruhsatı da alınamamaktadır. Yani enerji kimlik belgesi bu kapsamda zorunlu hale gelmiş ve binaların enerji için denetim altına alınması gerekliliği şart olmuştur.

Yine mevcut binanız var ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce bina yaptırdınız bu binalar için de kanunun yürürlük tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bina alıp satarken de bu kimlik belgesinin olması şarttır.

(Belge almak için son tarih Mayıs 2017 deniliyor fakat bu sürenin uzayacağını tahmin ediyorum. Çünkü birçok kişi EKB’den bir haber.)

2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak zorunda olan 8 milyondan fazla binanın sadece yüzde 2’lik kısmı (220 bin tanesi) belge almış durumda..

Enerji Kimlik Belgesi Muafiyeti 

Aşağıda belirtilen yapılara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu yoktur;
– Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,
– Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,
– Toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar,
– Seralar,
– Atölyeler,
– Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,
– Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı binaları,
– Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar.

Geçerlilik Süresi

Enerji kimlik belgesi alındığı süreden itibaren 10 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Bu sürenin bitimi ile birlikte yeniden Enerji kimlik belgesi hazırlanacak ve yeni bir rapor ile yeniden düzenlenmektedir. Enerji kimlik belgesi, Enerji kimlik belgesi vermeye yetkisi olan kurumlar tarafından hazırlanır ve ilgili yerlerce onaylanır. Enerji kimlik belgesi 50 m2 ve üzeri olan yeni binalar için yapı kullanım izin belgesinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.50 m2 ve üzeri olan mevcut olan binalar için de 2017 yılına kadar Enerji kimlik belgesi alınma zorunlu bir hale gelmiştir.

Enerji Kimlik Belgesi Kimden Alınır? 

Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluş sayılır.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri ise, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluş sayılır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek olan Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve ilgili raporlar geçersiz sayılır. Bu belge ve raporlar ilgili idarelerce onaylanmaz.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Yeni yapılan yada 2011 yılından daha önce yapılan binanıza enerji kimlik belgesi almak için bir önceki başlıkta adı geçen yetkili kuruluşlara başvurmanız gerekir. Sonrasında binanız için gerekli testleri, incelemeleri ve raporları hazırlayıp sizlerin belgenizi almanıza yardımcı olacaklardır.

Sanırım enerji kimlik belgesi için belirli bir standart var. Eğer eviniz enerji verimliliği için yeterliyse, puanı örneğin A, B, C ise doğrudan belgenizi veriyorlar, daha düşük puan aldıysanız gerekli düzeltmeleri yaparak belgenizi sonrasında alabiliyorsunuz. 2011 yılından önce yapılmış binalar için sanırım asgari puan diye bir şey yok. (Emin değilim..)

Enerji Kimlik Belgesinin Maliyeti?

Bu bilgi kesin değil fakat tahmini kafanızda bir şey oluşması için paylaşıyorum. Muhtemelen bina yaşı, büyüklüğü vb. durumlarda fiyat değişiyor da olabilir.

700 metrekareden az binalarda sabit rakam ortalama 320 liradır.

8-10 katlı bir bina için EKB alma maliyeti 500 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.

Tabi EKB eski olmasına rağmen yeni yeni duyulduğundan muhtemelen yanlış anladığım, aktardığım kısımlar olabilir. Bu sebeple bu bilgileri kaynak olarak görseniz de işi uygulamaya geçirirken biraz daha araştırmanızı öneririm. Eğer hatalar, eksikler varsa yazı altından yorum olarak yazabilirsiniz.

Paylaş:

Yorum yapın