SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları 2023

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), çalışanların sosyal güvencesini sağlayan önemli bir kurumdur. SGK işten çıkış kodları, bir çalışanın işten ayrılma nedenini belirlemek için kullanılır. Bu makalede, SGK işten çıkış kodlarını ve açıklamalarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

SGK İşten Çıkış Kodları Nedir?

SGK işten çıkış kodları, bir çalışanın işten ayrılma nedenini belirleyen sayısal kodlardır. Bu kodlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenler ve çalışanların kayıtlarını düzenlemek ve doğru sosyal güvence sağlamak amacıyla kullanılır. Her kod, farklı bir ayrılma nedenini temsil eder.

SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları
SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

SGK İşten Çıkış Kodları Neden Önemlidir?

SGK işten çıkış kodları, hem işverenler hem de çalışanlar için büyük öneme sahiptir. Bu kodlar, sosyal güvence sisteminin düzgün işlemesi için gereklidir. İşten çıkış kodları, hangi nedenle işten ayrıldığınızı belirlemeye yardımcı olur ve sosyal güvence haklarınızı etkiler.

SGK İşten Çıkış Kodlarının İşverenler ve Çalışanlar İçin Önemi

İşverenler, doğru işten çıkış kodlarını kullanarak çalışanların kayıtlarını düzenlemeli ve SGK’ya bildirmelidir. Ayrıca, çalışanların sosyal güvence haklarını korumak için doğru kodların kullanılması önemlidir. Çalışanlar, işten çıkış nedenlerinin doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmalıdır.

SGK İşten Çıkış Kodları Nasıl Sorgulanır?

SGK işten çıkış kodlarını sorgulamak için, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi web sitesini veya SGK hizmet merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. İşten çıkış kodunuzu ve ayrılma nedeninizi buradan öğrenebilirsiniz.

işten çıkarılma kodları
işten çıkarılma kodları

SGK İşten Çıkış Kodlarının Anlamları Nedir?

İşte iş kazası durumlarını açıklayan tablo.

KodAçıklama
1İşveren tarafından deneme süreli iş sözleşmesinin feshi: İşveren, deneme süreli bir iş sözleşmesini sonlandırdığında bu kod kullanılır.
2İşçi tarafından deneme süreli iş sözleşmesinin feshi: İşçi, deneme süreli bir iş sözleşmesini kendi isteğiyle sonlandırdığında bu kod kullanılır.
3İşçi tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi (istifa): İşçi, belirsiz süreli bir iş sözleşmesinden istifa ettiğinde bu kod kullanılır.
4İşveren tarafından haklı sebep bildirilmeden belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshi: İşveren, haklı bir neden belirtmeden belirsiz süreli iş sözleşmesini sonlandırdığında bu kod kullanılır.
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi: Belirli bir süreyle sınırlı olan iş sözleşmeleri sona erdiğinde bu kod kullanılır.
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle: Çalışan, emeklilik yaşı veya toptan ödeme alımı nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
9Malulen emeklilik nedeniyle: Çalışan, malulen emeklilik nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
10Ölüm: Çalışanın vefatı nedeniyle işten ayrılma durumunda bu kod kullanılır.
11İş kazası sonucu ölüm: İş kazası sonucu ölüm olduğunda bu kod kullanılır.
12Askerlik: Çalışan askerlik hizmeti için işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
13Kadın işçinin evlenmesi: Kadın işçinin evliliği nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması: Çalışan, emeklilik için gerekli yaş dışındaki şartları karşıladığında bu kod kullanılır.
15Toplu işçi çıkarma: İşveren, toplu işçi çıkarması nedeniyle çalışanları işten çıkardığında bu kod kullanılır.
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli: Çalışanın iş sözleşmesi sona ermeden aynı işverene ait başka bir işyerine nakledilmesi durumunda bu kod kullanılır.
17İşyerinin kapanması: İşyerinin kapanması nedeniyle işten ayrılan çalışanlar için bu kod kullanılır.
18İşin sona ermesi: İşin sona erdiği durumlarda, işten ayrılan çalışanlar için bu kod kullanılır.
19Mevsim bitimi: İş akdinin askıya alınması ve tekrar başlatılmayacaksa kullanılan bir kod.
20Kampanya bitimi: İş akdinin askıya alınması ve tekrar başlatılmayacaksa kullanılan bir kod.
21Statü değişikliği: İşçinin statü değişikliği nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
22Diğer nedenler: Yukarıdaki durumlara uymayan diğer işten ayrılma nedenleri için kullanılan bir kod.
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih: İşçi, zorunlu nedenlerle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih: İşçi, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle fesih: İşçi, işverenin ahlaki ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
26Disiplin kurulu kararı ile fesih: Disiplin kurulu tarafından alınan karar sonucu işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih: İşveren, zorunlu nedenler ve tutukluluk nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih: İşveren, çalışanın sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
30Vize süresinin bitimi: İş akdinin askıya alındığı ve tekrar başlatılmayacaksa kullanılan bir kod.
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih: İşçi, yasal düzenlemeler nedeniyle kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi: Özelleştirme nedeniyle işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi: Gazetecilerin sözleşmelerini feshetmeleri durumunda bu kod kullanılır.
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih: İşyerinin devri veya işin niteliğinin değişmesi nedeniyle işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
37KHK ile kamu görevinden çıkarma: Kamu Hakemleri Kurumu (KHK) ile kamu görevinden çıkarılan işçiler için bu kod kullanılır.
38Doğum nedeniyle işten ayrılma: İşçi, doğum nedeniyle işten ayrıldığında bu kod kullanılır.
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş: 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçiş yapan işçiler için bu kod kullanılır.
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış: 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilemeyen işçiler için bu kod kullanılır.
424857/25-II-A: İş Kanunu’nun 4857/25-II-A maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
434857/25-II-B: İş Kanunu’nun 4857/25-II-B maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
444857/25-II-C: İş Kanunu’nun 4857/25-II-C maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
454857/25-II-D: İş Kanunu’nun 4857/25-II-D maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
464857/25-II-E: İş Kanunu’nun 4857/25-II-E maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
474857/25-II-F: İş Kanunu’nun 4857/25-II-F maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
484857/25-II-G: İş Kanunu’nun 4857/25-II-G maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
494857/25-II-H: İş Kanunu’nun 4857/25-II-H maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.
504857/25-II-I: İş Kanunu’nun 4857/25-II-I maddesine göre işten ayrılan işçiler için bu kod kullanılır.

Bu tablo, farklı işten ayrılma nedenlerini açıklayan özgün cümlelerle birlikte verilen iş kazası kodlarını içerir.

Hangi Kodla işten çıkarıldığımı nasıl öğrenebilirim?

İşyerinden hangi kodla çıkarıldığımı öğrenmek istiyorum diyorsanız, aşağıdaki video tam size göre. E-devlet üzerinden işten çıkarılma kodu öğrenme.

 

Sık Sorulan Sorular (FAQs)

1. SGK işten çıkış kodları neden önemlidir?

SGK işten çıkış kodları, çalışanların sosyal güvence haklarını ve ayrılma nedenlerini belirlemek için kullanılır. Doğru kodların kullanılması, haklarınızın korunmasına yardımcı olur.

2. Hangi durumlarda “İş Kazası veya Meslek Hastalığı” kodu kullanılır?

İşçi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu işten ayrıldığında bu kod kullanılır. Bu durumda işçiye ilgili sağlık hizmetleri ve tazminatlar sağlanır.

3. İşveren tarafından işten çıkarılan bir işçi hangi kodla kaydedilir?

İşveren tarafından kendi isteği dışında işten çıkarılan bir işçi için “Kod 09 – İşten Çıkarılma” kullanılır. İşçinin hakları ve tazminatları bu kodla belirlenir.

4. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan bir işçi hangi haklara sahiptir?

Emeklilik nedeniyle işten ayrılan bir işçi, emeklilik maaşı ve diğer sosyal güvenlik haklarına hak kazanır. Bu haklar, SGK tarafından düzenlenir.

5. SGK işten çıkış kodlarını nereden öğrenebilirim?

SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları, SGK resmi web sitesinde ve SGK ile iletişime geçerek öğrenilebilir.

Ayrıca daha önceki makalemiz olan Memur Hizmet Belgesi Nasıl Alınır? adlı konumuzu da inceleyebilirsiniz.

Paylaş:

Yorum yapın