SQL String Fonksiyonları

Arkadaşlar bu yazımda sizlere Ms Sql string ifadelerini bir alanda toplayarak örnekler ile anlatmaya çalışacağım.  Bu arada sürekli öğrendiğiniz kodları bir yerlere mutlaka yazın ve ara ara kullanın. Yazılım nankördür hemen unutturur kendisini.

Sql tarafında işleri ne kadar iyi çözümlersek yazılım dilleri trafında kodlar o kadar sadeleşiyor ve olası basit değişiklikler söz konusu olduğunda maliyeti oldukca düşürüyor.

LEFT String ifadeden soldan verilen sayı kadarını gösterir.
SELECT LEFT(‘Uğur AĞDAŞ’,3)
Sonuç:Uğu

RIGHT Stringten sağdan verilen sayı kadarını gösterir.
SELECT RIGHT(‘Uğur AĞDAŞ’,6)
Sonuç:Uğur A ( bir de boşluğumuz vardı ya )

LEN Verilen stringin karakter sayısını dönderir. Buna boşluk karakteride dahildir.
SELECT LEN(‘Uğur AĞDAŞ’)
Sonuç:10

UPPER Küçük harfli verilen stringi büyük harflere çevirir.
SELECT UPPER(‘uğur’)
Sonuc: UĞUR

LOWER Büyük harfli verilen stringi küçük harflere çevirir.
SELECT LOWER(‘UĞUR’)
Sonuç: Uğur

SUBSTRING Verilen stringten parça almak için kullanılır.
Örnekte verilen parametrelere göre 2 den başlayrak 3 tane karakter al demiş olduk.
SELECT SUBSTRING(‘FATİH’,2,3)
Sonuç: ATİ

REPLACE Verilen karakterleri biribiriyle değiştirir
Örnekte MAKİNİST kelimelerini PİLOT olarak değiştir dedimiş olduk
SELECT REPLACE(‘MAKİNİST AHMET’,‘MAKİNİST’,‘PİLOT’)
Sonuç:PİLOT AHMET

STUFF 4 paremetre olarak çalışan bu fonksiyon replace fonksiyonu gibi çalışır ama fark olarak karakter olarak değil verilen indexlere göre değiştirme yapar
SELECT STUFF(‘Audi hh’,5,3,’TT‘)
Sonuç:AudiTT

LTRIM Soldan boşlukları alır
SELECT LTRIM(‘ RAMBO‘)
Sonuç:RAMBO

RTRIM Sağdan boşlukları alır
SELECT RTRIM(‘RAMBO ‘)
Sonuç:RAMBO

REVERSE stringi ters çevirir
SELECT REVERSE(‘RAMBO’)
Sonuç:OBMAR

QUOTENAME Verilen string ifadeyi köşeli parantez [] içine almayı sağlar.
SELECT QUOTENAME (‘SELECT’)
Sonuç:[SELECT]

REPLICATE Verilen string ifadeyi parametre geçilen sayı kadar tekrarlar.
SELECT REPLICATE(‘0‘,10)
Sonuç:0000000000

Faydalı olması umuduyla…

Paylaş:

“SQL String Fonksiyonları” üzerine bir yorum

Yorum yapın