Tarihteki En iyi 10 Komutan

fatih sultan mehmet1-Fatih Sultan Mehmet

Türk tarihinin en büyük mareşallarından biridir. Çocuk yaşta tahta çıkarak bütün okları İstanbul’a dikti. Çocukluk hayali olan İstanbul’u 21 yaşında almayı başardı. 1000 yıllık Doğu Roma’yı tarihin tozlu raflarına gömdü ve Roma imparatoru unvanını da kullandı. Hazırladığı toplar ve batılı kaynaklarda geçen gemileri karadan yürütme olayı ne kadar büyük bir komutan olduğunu gösteriyor.

cengiz han2- Cengiz Han

Göçebe Moğol topluluklarını bir araya toplama başarısını göstermiş ve bu topluluğu savaşçı bir millet haline getirmiştir. Cengiz Han sayesinde Moğolların basmadığı toprak kalmamıştır. Çok kısa sürede Moğollar Avrupa’dan Çin’e uzanmışlar ve dünyanın en büyük imparatorluğu haline gelmişler.

atilla3- Atilla

‘’Tanrının Kırbacı’’ olarak anılan büyük Türk hükümdarı Atilla’dır. Batı ve Doğu Roma’yı vergiye bağlamış acımasızlığı ile tanınan Atilla birçok destana da konu olmuş ve düşmanları onun Tanrı tarafından gönderilen bir ceza olduğunu düşünmüştür.

halid bin velid4- Halid bin Velid

İslam devletinin genişlemesini sağlamıştır. Savaş alanındaki zekası ve korkusuzluğu ile tanınmış bir komutandır. Bizans ve Sasanilere karşı birçok savaşın kazanılmasını sağlamıştır.

 

timur5- Timur

Tarihin en büyük askeri dehalarından olarak kabul edilen Emir Timur yaşadığı dönemin güçlerini yenilgiye uğratmayı başarmıştır. Ankara savaşında 1. Bayezid’i esir almış ve Osmanlı’da fetret dönemini başlatmıştır. Birçok konuda bilgili bir komutan Emir Timur’dur.

 

büyük iskender6- Büyük İskender

20 yaşında tahta çıkar ve 12 yıl boyunca girdiği hiçbir savaştan mağlup olarak ayrılmaz. Bugünkü İskenderiye şehrini kurmuştur. Bütün dünyaya hakim olmak isteyen İskender bu hayalini az da olsa gerçekleştirmeyi başarmıştır.

 

jül sezar7- Jül Sezar

Yaptığı taktik ve stratejilerle bilinir. Galya seferinde, şehrin su bağlantısını kestirmiş ve susuz kalan şehir bir süre sonra teslim olmak zorunda kalmıştır.

 

napolyon bonamart8- Napolyon Bonapart

Yaptığı seferler batının askeri eğitiminde kullandığı modeli oluşturmuştur. Askeri düşünceyi şekillendirmiştir. Devrim Fransa’sının askeri dehasıdır.

 

sultan alp arslan9- Sultan Alp Arslan

İlk yaptığı seferde Bizans’tan Kars ve çevresini almayı başarmış ve bunun yanında Türklere Anadolu’nun kapılarını sonsuza kadar açan Malazgirt Meydan Muharebesini kazanmıştır.

 

Gazi Mustafa kemal10- Gazi Mustafa Kemal

Osmanlı’nın son dönemde yetiştirdiği en büyük subaylardan biridir. Askeri dehası ile milli mücadelenin önderi olmuş ve başarılı bir şekilde yönetmiştir. Bir ulusun dirilişine öncülük eden Mustafa Kemal iyi bir komutandır.

Paylaş:

Yorum yapın