Türk Dili ve Edebiyatı Final Sınav Soru Notları

15.01.2013 Çarşamba günü hocamızın aldırdığı notlar aşağıdaki şekildedir.

Türk Dili ve Edebiyatı
Sınav test olacak

+Dil tanımı
+Kültür ve medeniyet arasındaki farklar
+Türk dilinin tarihi dönemleri
-Göktürk, uygur, karahanlı ( bunlar bilinecek yazarları ile birlikte )
+Gösterge biliminin unsurları
+Yöntemseliğin metim çözümlemesinde nasıl bir tutarlığı var.
(Bilimsel tutarlılık, denetlenebilirlik ve bütünsellik bakımından önemli )
+Anlatı izlentileri
(Ayrışım sözcesi, Bağlaşım sözcesi)
+Yazınsal
(Yüzeysel Araştırma, Derinyapı araştırması)
+Kaybedilenler şiiri
/, Virgül şiire göre dil ve düşünce ilişkisinin mecazıdır.
/! Ünlem işareti, insanların tepkisizliği.
/? Soru işareti insanların merak duygusu.
/: İki nokta üstüste, davranış şekillerini başkalarına açıklama
/” Başkalarının düşüncelerini yaşamak
/. Okuma yazma ortadan kalkmış, düşünceler ortadan kalkmış.
+Doğru yanlış sözcüklerden çıkacak ( bağlaç olan de, da ve ki`nin yazılımı )
+Büyük harflerin kullanıldığı yerler
/ Akrabalık bildiren sözcükler ( Nine )

[ Türklerin tarih boyunca kullandıkları diller ( SORULMAYACAK ) ]

Yorum yapın