WordPress istediğiniz kategorinin yazılarını listeleme

WordPress blogunuzun ana sayfasında istediğiniz kategorinin yazılarını listelemek istiyorsanız, işlemimiz çok basit bir şekilde yapılabilir.

Öncelikle yazıları listeleyeceğiniz alana aşağıdaki kodları ekleyin.

<ul>

<span class="pl-pse"><?php</span><span class="pl-s1"> query_posts(<span class="pl-s"><span class="pl-pds">'</span>showposts=5&orderby=date&cat=1<span class="pl-pds">'</span></span>); </span><span class="pl-pse"><span class="pl-s1">?</span>></span>

<span class="pl-pse"><?php</span><span class="pl-s1"> <span class="pl-k">while</span> (have_posts()) : the_post(); </span><span class="pl-pse"><span class="pl-s1">?</span>></span>

<<span class="pl-ent">li</span>><<span class="pl-ent">a</span> <span class="pl-e">href</span>=<span class="pl-s"><span class="pl-pds">"</span><span class="pl-pse"><?php</span><span class="pl-s1"> the_permalink(); </span><span class="pl-pse"><span class="pl-s1">?</span>></span><span class="pl-pds">"</span></span> <span class="pl-e">title</span>=<span class="pl-s"><span class="pl-pds">"</span><span class="pl-pse"><?php</span><span class="pl-s1"> the_title(); </span><span class="pl-pse"><span class="pl-s1">?</span>></span><span class="pl-pds">"</span></span>><span class="pl-pse"><?php</span><span class="pl-s1"> the_title(); </span><span class="pl-pse"><span class="pl-s1">?</span>></span></<span class="pl-ent">a</span>></<span class="pl-ent">li</span>>

<span class="pl-pse"><?php</span><span class="pl-s1"> <span class="pl-k">endwhile</span>; </span><span class="pl-pse"><span class="pl-s1">?</span>></span>

</ul>

Şimdi kodları biraz inceleyelim.

showposts=5 yazan kısımda kaç tane yazının görüneceğini ayarlayabilirsiniz.

cat=1 yazan kısımda “1”in yerine kategorinizin ID‘sini ekleyin.

Paylaş:

“WordPress istediğiniz kategorinin yazılarını listeleme” üzerine 3 yorum

Yorum yapın