WP Kategoriyi 2 Sütun Göstermek

Bazı wordpress blog kullanıcılarının bir çok kategorisi bulunuyor ve bu kategori sayıları 8 / 10`un üzerine çıktığında 15 / 18 gibi uzunca bir kategori görünümü oluyor ve çirkin bir görüntü lanse ediyor. Bunun önüne geçebilmek için yapmamız gereken şey, kategori bileşenini 2 sütun haline getirerek sayıyı yarı yarıya düşürmek. Böylelikle 16 kategori olan bir sitenin 8 / 8`e bölünerek daha hoş bir görüntü sağlayacaktır.

Bunun için yapmamız gereken şey, eklenti felan değil sadece 2 adet dosya da kod değişimi yapmaktır.

WordPress Kategoriyi iki Sütun Yapmak ;

Aşağıdaki kodu sidebar’da kategorileri nerede göstermek istiyorsanız oraya yapıştırın. ?php den önce çıkan boşlukları kaldırmayı unutmayın.

[php]<?php
$cats = explode(“<br />”,wp_list_categories(‘title_li=&echo=0&depth=1&style=none’));
$cat_n = count($cats) – 1;
for ($i=0;$i< $cat_n;$i++):
if ($i<$cat_n/2):
$cat_left = $cat_left.'<li>’.$cats[$i].”;
elseif ($i>=$cat_n/2):
$cat_right = $cat_right.'<li>’.$cats[$i].'</li>’;
endif;
endfor;
?>
<ul class=”sol”>
<?php echo $cat_left;?>
</ul>
<ul class=”sag”>
<?php echo $cat_sag;?>
</ul>[/php]

Bu kodu da style.css dosyanıza yapıştırıyorsunuz.

[php]
.sag {float:left; width:47%;}
.sol {float:left; width:47%;}
[/php]

Artık kategori bileşeniniz 2 sütun haline gelmiştir.

Paylaş:

“WP Kategoriyi 2 Sütun Göstermek” üzerine 3 yorum

Yorum yapın