ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 belgesi almak için uyulması gereken standard ve yerine getirilmesi gereken şartları içeren ISO 14001 standardının 2015 versiyonu da ISO 9001 ile aynı anda yayına alındı.

ISO 14001 Çevre yönetim sistemiyle, değişen kalite yönetim sistemi arasında fark yok aslında. Yani demek istediğim, yapısal değişiklikler her iki sistemde neyse ISO 14001 belgelendirme yapısında da aynen yer almış.

Çevreyi koruma amaçlı sertifikalar (CE sertifikası, OHSAS belgesi vb gibi…) arasında yer alan ISO 14001 belgelendirme yapısını firmanızda uygularken ISO 9001 ile entegre edebilmeniz mümkün. Böylelikle daha işlevsel ve sizi yormayan bir entegre çift yönetim sistemi kurmuş ve uygulamış olabilirsiniz.

Ancak mantıksal olarak her iki kalite yönetim sisteminin de anlaşılması ve aradaki uygulama farklarının bilinmesi çok yararlı olacaktır.

Çevreyle sanayi arasında “resmi olmayan – gayri resmi” diğer bir tabirle “tek yönlü” barış anlaşması sağlama amacı güden ISO 14001 çevre yönetim sistemi başarıyla şartları sağlandığında standardın hakkını veriyor.

Çevre eskiden de önemliydi, şimdi çok daha önemli. Üstelik bundan 20 yıl önce çevrenin ne olduğu bile bilinmiyor belgesel çerçevesiyle sınırlı kalabiliyordu.

Halbuki günümüzde artık ISO 14001 çevre yönetim sisteminin ana konusu durumunda olan “Çevre Bilinci” konusunu neredeyse bilmeyen kalmadı.

Bu haklı çevre bilincinin gelişmesiyle beraber ele alındığında ISO 14001 belgesine sahip işletmelerin de tüketici gözündeki değeri artmış oldu. Bu durum bu belgelendirme yapısına olan talebiyse tetikleyen ve kalıcı olmasını sağlayan unsur gibi düşünülebilir.

ISO 14001 ilk oluşturulduğunda çevresel tepkilerin kamuoyu etkisiyle değil hükümetler bazında ele alınıp geliştirildiğini söylemek mümkün. Çünkü giderek kirlenen dünyanın çevresel boyuttaki dev yokoluşunun önüne geçmek için toplumların bilinçlenmesini beklemek çaresizlik örneği olabilirdi. Erken davranabilmek amacıyla öncülüğün kurumsal düzeyde ISO 14001 ile sağlandığını söylemekte mümkün.

Aradan geçen onca yıldan sonra mevcut yeterlilik seviyesi gereksinimlerin altında kalan ISO 14001 yenilenerek 2015 versiyonuyla yeniden pazara sürüldü.

Kaynak için bakınız: http://adlbelge.com/iso-14001-belgesi

Paylaş:

“ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi” üzerine 2 yorum

    • İşte 2015 versiyonlarında parayla satma olayı bitti. Ayrıca kursa giderek 17-18 tane belge alamazsınız. Çünkü belgeler kurumsal firmalara verilir, kişilere verilmez. Sizin bahsettiğiniz konu kişisel eğitim sertifikalarıdır. Zaten 17-18 adet iso belgesi de yok malesef 🙂

      Yanıtla

Yorum yapın