İŞLETMELER VE HÜKÜMET İLİŞKİLERİ

Hükümet ilişkileri pek çok işletme için oldukça önemli bir alandır. Hükümetler, ekonominin sürdürülebilir olması ve toplumsal refahın artması gibi nedenlerle, iş dünyasına destek olurlar. Hükümetler, iş dünyasını desteklerken, kamunun çıkarını da gözetirler. Günümüz Türkiye’si koşullarında, hükümet ilişkilerinin bireyselden çok kurumsala yöneldiğini görmekteyiz ve bu da işletmeleri hükümet ilişkileri konusunda profesyonel destek almaya yöneltmektedir. Bireysel ilişkiler, her ne kadar sınırlı veri ve süreçlere bağlı olsa da kurumsal ilişkiler, daha sürdürülebilir ve çok daha kapsamlı olabilmektedir. Anlık olarak değişebilen süreçler, kararlar ve ekonomik veriler ışığında, işletmeleri etkileyebilecek olan durumları ön görebilmek, siyasi atmosferi takip etmek gibi alanlarda Stratejico hükümet ilişkileri uzmanı ve danışmanları ile iş birliği yapabilirsiniz.

hukumet iliskileri

İş dünyası, hükümetin almış olduğu kararlar ve uygulamayı düşündüğü politikaları yakından takip etmek, yatırımlarını bu kararlar doğrultusunda yönlendirmek noktasında oldukça hassastır. Hükümetin desteklediği alanlarda yatırımlarını yapan işletmeler, işlerini daha kolay bir şekilde yürütebilirken, olası gelişmeleri önceden takip edemeyen, durum değerlendirmesi yapamayan, siyasi istikrarın hangi yönde ilerleyeceği konusunda bilgi ve ön görü sahibi olmayan işletmeler ise adeta akıntıya karşı kürek çekerler. Bu noktada, işletmelere kolaylık ve vizyon sağlaması için öne çıkan hükümet ilişkileri konusunun önemi, günümüz koşullarında daha da net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Siyasi atmosferin doğru şekilde analiz edilip, anlamlı veriler olarak masaya yatırılarak incelenebilir olması, her işletme sahibi için oldukça önemli bir konudur. Siyasi verilerin doğru analiz edilebilmesi, siyasetçilerin satır aralarının dikkatli okunması ve bu doğrultuda doğru biçimde analiz edilip, veriye dökülmesi, uzmanlık gerektiren bir iştir. Hem iyi bir izleyici hem de sahnenin arkasını bilmeyi gerektirir. Bu kapsamda şirketinizin vizyonunu belirlemek, kısa ve uzun dönem planlarınızı doğru biçimde yapmak ve doğru adımları, doğru zamanda atmak için hükümet ilişkileri ve siyasi analiz konularına önem veriyor olmak gerekir. Hükümet, halkla ilişkiler açısından değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken birçok veri vardır. Hükümetin mesajlarını hangi yolla, hangi dil ve üslupla aktardığı, mesajları takip eden süreçlerin neler olabileceği, verilen mesajın doğurabileceği ekonomik etkilerin yansımaları bu verilerden bazılarıdır ve işletme bazında kararlar almadan önce bu verilerin profesyonel olarak değerlendirilip yorumlanması gerekir.

Kurumsal hükümet ilişkileri ve siyasi atmosferin doğru yorumlanması gibi konularda Stratejico uzmanları ile iş birliği yapabilir, vizyonunuzu daha net belirleyebilirsiniz.

Paylaş:

Yorum yapın